DOROG VÁROS BARÁTAINAK EGYESÜLETE (DVBE)

Az egyesület egyik alapító tagja és korábbi elnöke, Dankó József ezen alkalomból készített összefoglalóját Dorog város honlapján olvashatják.

Lentebb a DVBE megszűnt honlapján fellelhető információk olvashatók.

Képen szereplők balról jobbra haladva: Kovács Lajos, Pozsgay Imre, Csiffáry Nándor, Sasvári József

1988. május 12-én alakult az első civil szerveződésként Dorogon.

Céljai között elsősorban a múlt értékeinek kutatása, közkinccsé tétele és új hagyományok teremtése szerepelt. A várospolitikában is szerepet vállalt azzal, hogy tagjai az 1990-es választások óta rendszeresen bejutnak Dorog képviselő-testületébe, s ott kulturális, oktatási és gazdasági munkát vállalnak.

Az egyesület címere,
P. Tóth Major Krisztina terve alapján

Kezdeményezői voltak Dorog új városi eseményeinek (Magyar Kultúra Napja, Megbékélés Napja, Zene Világnapja, városcímer és zászló létrehozása), kitüntetések alapításának és kuratóriumok tagságának (Pro Urbe Díj, díszpolgári cím, Dorogiak Dorogért Alapítvány elismerő oklevele, Rauscher György-díj, Dorog Város Kulturális Közalapítványa), dorogi értékek mentésének és helyreállításának (kálvária, Schmidt Sándor-emléktábla, Hősök tere arculatának kialakítása, 1848-as emléktábla, utcanevek rendezése) stb.

A kultúramentésben folyamatosan törekszenek arra, hogy publikálják az eddig nem ismert vagy feldolgozatlan múlt emlékeit, ezért 1990-ben útjára bocsátották a Dorogi Füzetek kiadványsorozatot. Elsősorban helyi kutatók, továbbá levéltárosok, könyvtárosok, kutató tanárok munkáit adják közre, létrehozva a leendő dorogi monográfia bázisát.

Az élő értékek megismertetése, valamint a nyilvánosság korrekt tájékoztatása érdekében 1990-ben lapot alapítottak Közhírré Tétetik Dorogon címmel, melynek szerkesztőségében aktív szerepet vállaltak.

Fontos feladatuknak tekintik az élő alkotó emberek – dorogiak és Dorogról elszármazott jeles művészek, politikusok, gazdasági szakemberek – hazahívását, bemutatását, számukra megszólalási lehetőség biztosítását. A klasszikussá vált, Doroggal kapcsolatos értékeket rendszeresen kiállítják, illetve az önkormányzattal együttműködve ilyen kiállítások szervezését magukra vállalják. Fő célja e tevékenységnek éppen az, hogy az egyesületben koncentrálódó szellemi erők úgy szolgálják a várost, hogy egyben ellássák vagy támogassák az önkormányzat kulturális céljait, feladatait.

Forrás:

http://dvbe.mlap.hu/http://web.archive.org/ oldalon megtekintve.

Képek:  A tízéves Dorog Város Barátai Egyesületének krónikája (1988-1998) ; Dorogi füzetek 14. – A kiadvány könyvtárunkban kapható vagy kölcsönözhető.

X