Vendégünk volt városunk gyermekorvosa

Immár ötven éve él városunkban kedvenc gyermekorvosunk, és hellyel-közzel annyi ideje is praktizál. Dr. Dávid Anna mesélt munkásságáról a könyvtár közönsége előtt. A beszélgetés apropóját a doktornő dorogi működésének 50-ik évfordulója adta. Ahogy a beszélgetés elején elhangzott: sokkal több minden köt bennünket össze, mint amennyi elválaszt. A doktornő felmenői híres építészek voltak, példának okáért ifjabb Dávid Károly tervezte a Ferihegyi repülőtér terminálját és irányítótornyait, amelyek a mai napig állnak. Továbbá ő tervezte az azóta már lebontott, de hosszú éveken át jelentős sporttörténeti eseményeknek helyet adó, világszerte ismert Népstadiont.

 

A doktornő mesélt gyermekkoráról, ifjúságáról, diákéveiről, első munkahelyéről. Felemlegette Dorogra kerülésének érdekes, kalandos történetét, amelynek során elhangzottak nevek, akikkel együtt szolgálták magas színvonalon a gyermekgyógyászat fejlődését. Dr. Dávid Anna egész életében az ésszerűség mellett foglalt állást, s az adott helyzetekből igyekezett kihozni a maximumot. Elévülhetetlen érdemei vannak az orvoslási adminisztráció digitalizálásában, a környezetszennyezés gyerekekre gyakorolt hatásának kutatásában, feltárásában. A szükségszerűség és a józan értelem vezette mindig a felmerülő gondok megoldása felé. Példa nélkül való írása az Orvosi Hetilapban, az első környezetvédelemmel foglakozó tanulmány volt. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Dorogra kényszerített veszélyes hulladék égető ma szabályosan működik.

Tevékenyen részt vállalt az 1988-89-ben megalakult Környezetvédelmi Egyesületben. Polgármesteri kinevezése is a környezetvédelemhez kapcsolódik, nemzetközileg elismert szakemberként képviselte hazánkat nemzetközi tanácskozásokon. Hivatali ideje után teljes energiával tért vissza a gyermekgyógyászatba. Számos anekdotát mesélt el praktizálásának hosszú évei alatt történt egyedi esetekről. Elmondta, hogy minden műszerezettség, technika dacára a legfontosabb a közvetlen érintkezés, a manuálisan kitapintott diagnosztizálás.

Köszönjük, doktornő hogy elfogadta meghívásunkat, és még sok-sok évet kívánunk Önnek a gyerekek között!

 

Az esemény képei a galériában megtekinthetőek.

X