Az internet világnapja

május 18.

„Az irodalmi érték, ha az Interneten képződik-jelenik is meg először, előbb-utóbb papír után kiált, hiszen ez az ilyen jellegű munkák adekvát megjelenési formája.” Lackfi János

Az olvasás evolúciója

„Napjainkra jelentősen megváltozott a könyvtárak szerepe a kultúra közvetítésében, visszavonhatatlanul az információs tér, az élethosszig tartó tanulás meghatározó, tevékeny közreműködői lettek. A jövő könyvtárainak feladata, hogy az újonnan létrejött információs térben is betöltsék azt a küldetést, amelyet a könyvtárak évszázadokon keresztül betöltöttek az emberi tudás megőrzésében. A könyvtáraknak, ahol ma is kulturális örökségünk jelentős részét őrzik, kiemelt szerepük van abban, hogy ezt a hatalmas tudásvagyont elérhetővé tegyék a felhasználók számára. Ebben a folyamatban fontos eszköz számukra a digitális tartalommegosztás, ami által a kulturális örökség őrzőiből a kulturális örökség autentikus forrásaivá válhatnak.”

 Az elektronikus könyvtár, digitális könyvtár, virtuális könyvtár, hibrid könyvtár fogalmai:

Az elektronikus könyvtár

„olyan könyvtár, amely elektronikus dokumentumokat gyűjt, feltár, rendez és rendelkezésre bocsát. A könyvtár anyagát a szolgáltató rendszerek tárolják, amelyek hálózatról könnyen elérhetők.”

A Google eredeti verziója

A digitális könyvtár

„a hagyományos könyvtár digitalizált, vagy eleve digitálisan létrehozott állományának gyűjteménye, amelyben elektronikus katalógus segítségével teljes szövegű keresés valósítható meg.”

Töltő

A virtuális könyvtár

„Az elektronikusan máshol tárolt dokumentumok olyan gyűjteménye, ahol az információforrás és a katalógus is hálózati úton érhető el.”

jövőkép?

„A jövő könyvtárainak az a feladata, hogy a minőségi információszolgáltatásra helyezze a hangsúlyt és mindegy, hogy hagyományos, digitális, virtuális vagy elektronikus könyvtári környezetben valósítja ezt meg.”

Nemzetközi digitális könyvtárak

Goggle Books (Google könyvek)

A jelenleg több mint 100 milliós gyűjteménnyel rendelkező Google books a világ legjelentősebb digitális archívuma, bár Magyarországon kevésbe ismertek az általuk digitalizált művek. A Google több mint 40 könyvtárral dolgozik együtt szerte a világon azért, hogy digitalizálják gyűjteményeiket, és elérhetővé tegyék azt a felhasználók számára.

Europeana

A 2008-ban létrehozott Europeana alapítói azt szerették volna, hogy az ókori civilizáció központjának tekintet alexandriai könyvtárhoz hasonlóan, néhány évtized múlva az európai emberek is úgy tekintsenek az Europeanara, mint az európai kultúra legfőbb őrzőjére. Ez a legnagyobb léptékű összeurópai vállalkozás a kulturális értékek összegyűjtésére, megőrzésére.  A rendszer alapvetően a digitális dokumentumok leírásait gyűjti be, maguk a digitális objektumok az adatgazda intézménynél maradnak.

„Ha a fák wifi jeleket sugároznának, annyi fát ültetnénk, hogy valószínűleg megmentenénk a bolygót.
Kár, hogy csak az oxigént állítják elő, amit belélegzünk.” Printerest

A legnagyobb hazai digitális archívumok

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)

Magyarország legnagyobb elektronikus könyvtára, amely már több mint húszezer katalogizált dokumentummal rendelkezik. A gyűjtemény regényeket, verseket, szakirodalmat, szótárakat, lexikonokat, hangoskönyveket tartalmaz.

Elektronikus Periodika Archívum (EPA)

Az EPA az E-újságok és digitális folyóiratok online könyvtára. Feladata a magyar és magyar vonatkozású elektronikus időszaki sajtó nyilvántartása, illetve szolgáltatása. Gyűjtőkörébe tartoznak a hagyományos lapok, folyóiratok digitalizált és online változatai, valamint a kifejezetten elektronikus formában élő kiadványok is. Az EPA adatbázisán keresztül megtalálhatók az interneten elérhető jelentős tudományos és kulturális szakfolyóiratok, a határon túli magyar lapok, napi- és hetilapok, de a szórakoztató, szakmai és diáklapok, közérdekű blogok, sőt muzeális értékű sajtótermékek digitalizált változatait is.

Digitális Képarchívum (DKA)

A több tízezer képből álló archívum a Magyar Elektronikus Könyvtárban és az Elektronikus Periodika Archívumban levő dokumentumok illusztrációit, CD-ROM kiadványok és internetes honlapok válogatott képeit, valamint magángyűjtemények anyagát tartalmazza. Az archívumban művészi és amatőr fotók, grafikák és festmények, képeslapok és térképek egyaránt nagy számban találhatók.

Hungaricana

A 2015-ben elindított Hungaricana projekt az Országgyűlési Könyvtár, Budapest Főváros Levéltára és az Arcanum Adatbázis Kft. összefogásával jött létre. A portál jelenleg mintegy 150 közgyűjtemény digitális tartalmait fogja össze. „A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.”

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

„Az Arcanum Adatbázis Kft. prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát).” A digitalizálás és a feldolgozás a dokumentumok döntő többségében az ARCANUM finanszírozásában valósul meg. A szövegállományban történő keresés, a találati környezet megjelenítése, valamint a tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez azonban előfizetés szükséges.

Bibliotheca Corviniana

A Bibliotheca Corviniana Digitalis program célja, hogy digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy korabeli nevén Bibliotheca Augustát. A virtuális rekonstrukció mellett célul tűzi ki a könyvtár tudományos feldolgozását, az eredmények internetes publikálását és a könyvtár népszerűsítését. A Bibliotheca Corviniana Digitalis program összefoglaló neve mindazoknak a részprojekteknek, amelyek Mátyás király könyvtárának rekonstrukciójára vagy annak feldolgozására irányulnak.

Nemzeti Audiovizuális Archívum – NAVA

A NAVA a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe az M1, M2, M3, M4, M5, Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók rádió magyar gyártású, illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak.

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa – MATARKA

A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel könyvtárak és folyóirat-szerkesztőségek összefogásával. Az oldal a „Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa A legnagyobb hazai digitális archívumok”

Az összeállítás Márföldi István: Digitális tartalomszolgáltatás a könyvtárakban (2017). – című tanulmányából  készült.

A képek különböző Facebook megoszások útján kerültek letöltésre, forrásai meghatározhatatlanok.

evés

További, előfizetéshez kötött adatbázisok:

Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás (MERSZ) 

Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a  több tudományágra kiterjedő adatbázisban.   Tartalma folyamatosan bővül, jelenleg több, mint 900 teljes szövegű kézikönyv kereshető 34 tudományterületen.

 SZÓTÁR.NET 

Az Akadémiai Kiadó szótárcsomagjában 29 szótár tartalma kereshető online felületen. A szótárak között találhatóak kétnelvű kézi- és nagyszótárak, valamint szakszótárak és magyar egynyelvű szótárak is. A Microsoft Office programokba beépített szótárként is funkcionálnak.

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban.

Szaktárs

Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. Céljuk, hogy minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában váljon elérhetővé, legyen szó a legrégebbi vagy akár a legfrissebb kiadványokról.

Napvilág Kiadó

Alapfeladatuknak tekintik a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Könyveik között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Osiris Kiadó

Az adatbázisban elérhetők magyar és világirodalomi munkák, humán és társadalomtudományi, valamint klasszikus irodalmak, tudományterületek tankönyvei. Több mint 1700 tétel érhető el elektronikus formában.

L’Harmattan Open Access

Több mint 1400 többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

X