140 éve született Bánáti Buchner Antal

Bánáti Buchner Antal (1882. július 2- 1950. augusztus 9.) zeneszerző, karnagy Szegeden, majd a budapesti Zeneakadémián végezte tanulmányait. Fontos szerepet játszott a helyi zenei élet felvirágoztatásában.[1]

Buchner Antal Schmidt Sándor invitálásra érkezett 1920-ban Esztergomból Dorogra, hogy a bányász zenekar karmestere legyen. Munkásságának köszönhetően a zenekar szakmai teljesítménye ugrásszerű fejlődésnek indult, a muzsikusok színvonalas fellépéseikkel egyre nagyobb elismertségre és megbecsülésre tettek szert. Buchner rendszeresen előadott saját szerzeményeiből is egy-egy koncert, térzene alkalmával.[2] Csupán három évig vezette a zenekart, az őt megillető „megfelelő anyagi elismerést” hiányolva távozott az együttes éléről.[3]

Habár pozíciójáról lemondott, Buchner Antal kapcsolata Doroggal továbbra is megmaradt. Az együttest nem hagyta magára, a fontosabb fellépések előtt átvette a felkészülési, majd vezénylési feladatokat Fleischer Ferenctől. Esztergomba is meghívta a dorogi muzsikusokat, akik kitűnően szerepeltek az Esztergomi Zeneegylet hangversenyein és a főszékesegyház zenei eseményein. [4] Schmidt Sándor megbízásából komponált zeneműveket, 1925-ben írta az Esküvői dal-t[5], 1931-ben a Szent Borbála bányásztemplom felszentelő ünnepségére íródott a Bányászmise című zenemű, mely elhangzott orgonán Serédi Jusztinián hercegprímás és a résztvevők jelenlétében.[6] 1938-tól megszakadt a kapcsolat Buchner Antal és a dorogi zenészek között, ennek oka, hogy a volt karmester magánoktatásban tanított tovább.

szerző: Gábor Kitti, helytörténeti munkatárs

Az Esküvői dal kottája

Az Esküvői dal kottája

Forrás:

[1] 1911-től Esztergomban egyházi karnagy, 1913-tól a Katholikus Kántor című egyházzenei folyóirat szerkesztője, az Esztergomi Zeneegylet megalapítója és a zeneiskola igazgatója 1928-tól.

[2] Ebben az időszakban keletkező műveinek címe: Jó szerencsét, Bányász-induló,

[3] Fódi János: Dorog város zenei életének története. Dorogi füzetek 7. 5. old.

[4] Kovács Lajos- Molnár Villő: Jubiláló bányász muzsikusok és zenekarok Dorogon. 2014. 19. old.

[5] Kovács Lajos- Molnár Villő: Jubiláló bányász muzsikusok és zenekarok Dorogon. 2014. 16. old.

Schmidt Sándor három lányának közös esküvői ceremóniáját az esztergomi bazilikában tartották, Buchner a zeneművét feleségével közösen adta elő.

[6] Kovács Lajos: Ha két erős egyéniség találkozik. Új Forrás 2005/3.

X