A dorogi nemzetőr csapat

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján a dorogi nemzetőr csapatról emlékezünk meg.

Dorogon 1848 márciusában elsők között jött létre a nemzetőrség, tagjainak számottevő része német anyanyelvű volt. A harcok a falut ugyan elkerülték, csupán az áthaladó csapatok zavarták meg a lakók nyugalmát. Ehhez az időszakhoz kapcsolódik egy fontos tárgyi emlék, a Postamúzeum őrzi azt a vaslemez postai címtáblát, melynek egyik oldalán magyar[1], másik oldalán német felirat szerepel középen címerrel. Rákóczi Margit az események olvasatában arra a következtetésre jutott, hogy a postamester az éppen jelenlévő csapatok hovatartozásától függően forgathatta a címtáblát.

A forradalom helyi eseményeiről kevés írásos emlék maradt fenn, az egyik legértékesebb feljegyzést Pick József publikálta A dorogi németség rövid története[2] című tanulmányában. A dokumentum 1848. december 22-én keletkezett, tartalmazza annak a tizenöt dorogi nemzetőrnek a nevét, akiket Tátra rendeltek fel. A város honvédjeinek és nemzetőreinek névsora megtalálható a Petőfi téren álló, a költőt ábrázoló szobor talapzatához tartozó emléktáblán.

szerző: Gábor Kitti

Az ünnepi műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők március 15-én 10 órakor.

 

Forrás:

[1] „DOROGHI MAGYAR KIR. POSTA HIVATAL” felirat, középen magyar címerrel. A címtábla megtekinthető online a Postamúzeum digitális archívumában.

Bővebben: Rákóczi Margit: Dorog Postatörténete In.: BÉLYEGVILÁG – Filatéliai szemle 2009/9 18. old.

[2] Pick József: A dorogi németség rövid története In.: Dorogi füzetek 3. 1992. 10. old.

Régi városi megemlékezések meghívói

2021. márciusára készült ablakkiállítás képei

X