Dr. Till József művészeti és tudományos munkássága

Egy alkotó életút képsorozatokban elbeszélve

 (Dr. Till József munkásságának szakértői támogatása)

Dr. Till József (1927. január 2 – 2017. augusztus 8.). „Orvos, grafikus” – foglalja össze a Dorogi lexikon életútjának összegzését. Valóban keresett nőgyógyász szakorvos, kitűnő sebész, kórházvezető volt. Szűkebb hazáján túlmutató hírnevét azonban nemcsak orvosi praxisának köszönhette: egész életében szorgalmasan gyakorolt grafikai munkássága alapozta meg megyei, országos elismertségét.

(1927-2017)

Kis túlzással élve: ahol csak megfordult, képsorozatok születtek arról a helyről.  Gyors skicceket készített, majd hónapok éjszakai munkájával megszülettek tollrajz- és akvarellsorozatai. 1960-ban a Római Olimpiai Játékokon tagja volt a hivatalos delegációnak az ökölvívó válogatott szaktanácsadója, orvosaként. Szakmai munkája is eredményes volt, hiszen a Rómában megszerzett hat magyar aranyérem közül egyet az ökölvívók szereztek Török Gyula révén. Kevés szabadidejében sorra készültek a vázlatok, amelyek nyomán szinte valamennyi római nevezetességről aprólékos hűséggel megrajzolt képek születtek a Piazza Navonatól a Victor Emanuel-emlékműig, a Colosseumtól a Via Appiaig.

A 90-es évek elején üzemorvosként is tevékenykedett a Dorogi Mészműnél éppen abban az időben, amikor az üzem kibővült, és létrejött az új BAUMIT Kft. Erről az átalakulásról is sorozat készült, amelynek néhány darabja nyomtatásban is megjelent egy országos díjat nyert tudományos dolgozat mellékleteként: Berta Lourdes: Egy megújult dorogi vállalat, a BAUMIT Kft. bekapcsolódása a városkép fejlesztésébe (In.: Dorogi értékek nyomában 24. Zrínyi-iskola, 2014).

Kölcsönözhető (I. kötet)

Kölcsönözhető (II. kötet)

Nagy vállalkozása volt dr. Till Józsefnek a 90-es évek első felében a régi Dorogi Járás területén található templomokról, kápolnákról elkészült akvarellsorozata, amelyből nagyszabású kiállítás is megvalósult 2003-ban a Dorogi Galériában.

A templomsorozatból nőtt ki önálló tematikaként az esztergomi Bazilika több tucat ábrázolása. A legkülönbözőbb nap-és évszakokban, a legkülönbözőbb látószögekből – még Párkányból is a Duna túlsó partjáról – megfesti Magyarország legnagyobb templomát. Nyomtatásban is megjelent a sorozat egy darabja egy helyismereti tantervi segédkönyv címlapján (Dankó József: Otthontól hazáig. Feladat- és szöveggyűjtemény a társadalmi ismeretek tanításához II. kötet. Zrínyi Ilona Általános Iskola. Dorog, 2000).

Helytörténeti gyűjteményben megtalálható, kizárólag helyben használható

Legnagyszabásúbb – ha lehet ilyet egyáltalán mondani – vállalkozása a magyarországi halak bemutatása volt, amely egyszerre kiemelkedő tudományos és művészi teljesítmény. Több szakmai publikáció után összeállította nagy ívű tanulmányát: Magyarország halainak rendszertani leírása (Dorogi Füzetek 28. Dorog Város Barátainak Egyesülete, 2003). A kiadvánnyal párhuzamosan megjelent halalbuma, amely több évtizedes ezirányú munkájából válogatva 105 halábrázolást tartalmaz: Magyarország halai. Szerkesztette: Kovács Lajos. Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság, 2003).

Helytörténeti gyűjteményben megtalálható, kizárólag helyben használható

Verseket is írt. Lírai műveiből válogatása 2009-ben jelent meg: Belépő. Dorogi irodalmi almanach. Dorogi Füzetek 37. DVBE. Nyugtalan közéletisége, hite a humanizmusban, a művészi, tudományos értékekben líra önreflexióiból is kihallatszik. Kevés lírikus élhetett át nagyobb személyes élményt versével, mint dr. Till József. Még orvostanhallgatóként 1948-ban egy verssel ajándékozta meg egy általa világra segített „csöppnyi életet”. A vers kezdő sora ez volt: „Leszel még te is hatvanéves”. 2008-ban felkereste őt a verssel a hajdani megajándékozott.

Dr. Till József különleges munkásságának értéktárba kerülésével arra is felhívhatjuk a figyelmet, hogy az emberi tehetség milyen sok irányban bontakozhat ki egyetlen életút során is.

Dorog, 2022. április 7.

szerző: Dankó József, helytörténeti kutató

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

A nemzeti érték megnevezése
Dr. Till József művészeti és tudományos munkássága

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
A család tulajdonában, magángyűjteményekben, illetve kiadványokban (publikációk, illetve a város által kiadott Magyarország halai c. albumban.

4. Értéktár megnevezése
települési 
megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Dr. Till József orvosi hivatása mellett igen produktív és színvonalas tudományos és művészi teljesítménnyel is kitűnt. Különösen nagyszabású volt a halbiológia területén kifejtett munkássága maradandó, amelyről számos publikációja és rendszertana is tanúskodik. Kiemelkedő volt grafikai tevékenysége: számtalan rajz- és akvarellsorozatban örökítette meg tájélményeit, érdeklődésének témaköreit. Jelentős Rómáról és az esztergomi Bazilikáról készült sorozata, rendkívül egyediek halábrázolásai: Magyarország halai (2003). Lírai versei is megjelentek egy dorogi antológiában (2009).

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Képsorozatain rendkívüli látványhűséggel örökítette meg mindenkori témaköreit. Így munkássága rendkívüli dokumentatív erővel bír. Halbiológiai munkássága a szakma csúcsát képviseli. Halábrázolásai rendkívül keresettek. Halai szinte élnek a képeken, még a pikkelyszámok is megegyeznek, hiszen ő saját akváriumában tanulmányozta a távoli vidékekről hírneve folytán csak neki hozott példányokat.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Publikációk:

Búvár, Halászat, Magyar Horgász című szakfolyóiratokban;
Dorogi naptár (2002);

Magyarország halainak rendszertani leírása. Dorogi Füzetek 28. DVBE, 2003;

Magyarország halai. Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság, 2003;

Belépő. Dorogi irodalmi almanach. Dorogi füzetek 37. DVBE, 2009

Bibliográfia

Kovács Lajos: A halak Kharonja egy bőröndben evez a másik partra avagy korunk képzavara. Új Forrás 2000/2

X