Dr. Zsembery Dezső hely- és művészettörténeti munkássága

A helyi orvoslás és piktúra történetének kutatója, feltárója.
(Dr. Zsembery Dezső munkásságának szakmai támogatása)

Dr. Zsembery Dezső 1928. augusztus 17-én született Kiskunhalason. Általános orvosi diplomáját 1954-ben szerezte. 1957-től gyógyított a dorogi, majd az esztergomi kórházban. Mindkét intézménynek volt igazgató főorvosa. A dorogi reumatológiai osztály megteremtője, a Magyar Nefrológiai Társaság aktív tagja, a Magyar Belgyógyászati Társaság tisztségviselője, számtalan tudományos konferencia szervezője, előadója volt pályája során.

Ilyen, szakmai elismerésekben is gazdag orvosi pályafutás mellett kiemelkedően eredményes módon szolgálta szűkebb hazájának és az egész megyéjének kulturális közéletét is. Orvosként nemcsak a gyógyítás jelene és jövője érdekelte, hanem annak múltja, eredete is. Először 1999-ben foglalta össze kutatásait a Dorogi Füzetek 19. kötetében. A kiadványsorozat történetében először színes címlappal és illusztrációkkal jelent meg tanulmánya, amely nyolc évtized eseményeit, résztvevőit mutatta be: „Dorog és környéke egészségügyének és bányakórházának története”. A kis kötet megjelenése idején a kórház kritikus helyzetben volt, a dolgozatnak is volt abban szerepe, hogy az intézményt sikerült megmenteni, új funkcióval, de működhetett tovább. Ennek a megújulásnak is tanúja immár az ugyancsak dr. Zsembery Dezső tollából született újabb, tematikájában is szélesebb merítésű könyv: „A kórház, a szakorvosi rendelőintézet és a gyógyszertárak története Dorogon 1922 – 2012”.

Másik elmélyült kutatási területévé vált dr. Zsembery Dezsőnek a képzőművészet, amelyre ugyancsak helytörténeti szemmel tekintett elsősorban. Együttműködve Wehner Tiborral és más művészettörténésszel szerkesztője volt annak a kismonográfiának, amely újra ráirányította a figyelmet egy páratlan tehetségű művészre: „Rauscher György festőművész 1902-1930” (Dorogi Füzetek 26. 2002). Mindig figyelt Esztergom gazdag művészettörténeti hagyományaira. Tanulmányt írt Egerváry-Potemkint Ágostról, a város kissé elfeledett festőművészéről, akinek munkássága előtt dorogi kiállítás szervezésével is tisztelgett. Ugyanígy feladatának tekintette Nyergesújfalu nagy hagyományának felidézését. Vezető szerepet játszott abban, hogy nagyszabású kiállítás és igényesen szerkesztett kiadvány is emlékeztessen arra: „Szabadiskola Nyergesen. A Kernstok Károly vezette 1919-es képzőművészeti szabadiskola” (Nyergesújfalu, 2009).

A képzőművészet szeretete műgyűjteményében teljesedett ki. Kollekciójának túlnyomó többségét Dorog, Esztergom és környéke, illetve a régióművészeinek alkotásai teszik ki. Hogy ez mennyire tudatos és kiterjedt gyűjtőmunka eredménye, arra példa az az album, amely bemutatja az eredményeket: „Zsembery gyűjtemény. Komárom-Esztergom megyei képzőművészek alkotásai Zsembery Dezső gyűjteményében” (Dorog Város Önkormányzata, 2008). A Wehner Tibor és Kovács Lajos szerkesztésébe, Wehner előszavával megjelent gazdagon illusztrált kötet 83 művész (festő, grafikus, fotóművész, ötvös, szobrász, bélyegtervező) egy-egy alkotása idézi fel a kollekció helyi vonatkozásait. A művészek kötődései szerint Esztergom (36), Dorog (16), Tata (9), Tatabánya (7), Nyergesújfalu és Komárom (6-6), Dömös (2) és Oroszlány (1) jelenik meg a kötetben. Dr. Zsembery Dezső gyűjteményét különböző tematika alapján gyakran szerepeltette kiállításokon: Dorogon 6-szor, , Esztergomban 4-szer mutatta be nagy érdeklődés mellett képeit, de volt kiállítása Nyergesújfalun és Tatán is.
Aktívan bekapcsolódott Dorog kulturális közéletébe is. Két kezdeményezése mind a mai napig évről-évre jelen van Dorog életében. Az egyik az általa javasolt és a város által alapított Rauscher György-díj, amelyet a Doroghoz kötődő legkiemelkedőbb művészeti teljesítmények megszemélyesítői kaphatnak meg. A másik a Zene Világnapja programsorozat elindítása, amely minden esztendőben megemlékezéssel, kiállítással, koncerttel, díjátadással a város egyik legszebb állandó programjává vált.

Dr. Zsembery Dezső orvosi hivatásához kapcsolódó kiemelkedő pályafutásával és hivatásossá vált művészetpártoló munkásságával egyaránt méltó az értéktárba kerülésre.
Dorog, 2022. április 11.

szerző: Dankó József, helytörténeti kutató

1. A nemzeti érték megnevezése

Dr. Zsembery Dezső hely- és művészettörténeti munkássága
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

  • épített környezet
  • kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

publikációk (Dorogi Füzetek), kiállítási katalógusok, kiadvány (Zsembery gyűjtemény)

4. Értéktár megnevezése

  • települési
  • megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Dr. Zsembery Dezső (1828-2022) sikeres orvosi, orvosigazgatói pályafutása mellett kiemelkedő szerepet játszott Dorog és környéke orvoslástörténete feltárásában, bemutatásában. Két, koncentrikusan bővülő tematikával rendelkező kötetben is bemutatta, minek és kiknek volt köszönhető, hogy egy viszonylagosan kis település is önálló kórházzal és rendelő intézettel, gyógyszertárral rendelkezhetett. Képzőművészeti érdeklődése folytan szorgalmasan kutatta és mutatta be a helyi mesterek munkásságát. Ugyanakkor fáradhatatlan gyűjtője volt elsősorban a régió képzőművészeti alkotásainak, ezzel is támogatva a térség, a megye művészeti életét.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Dr. Zsembery Dezső munkássága jó példája a személyiség kitejesedésének, az érdeklődés sokirányúságának. Ugyanakkor példa arra is, mit jelent a lokális értékteremtés, a helyi értékek iránti elköteleződés. Helytörténeti munkái, gyűjteménye, kezdeményezései maradandó alkotásai Dorog és a régió kultúrtörténetének.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Publikációk:

Dorog és környéke egészségügyének és bányakórházának története. Dorogi Füzetek 19. DVBE, 1999

Kernstok Károly halálának 60. évfordulóján. Közhírré Tétetik Dorogon. 2000 június

Megkésett emlékezések. Egerváry-Potemkin Ágost 1858-1930. Dorogi Füzetek 25. DVBE, 2001

Rauscher György festőművész (1902-1930) Dorogi Füzetek 26. DVBE, 2002

Babits Mihály művészbarátai Esztergomban. Esztergom és Vidéke 2003. október 16.

Életrajzi kronológia – Koszkol Jenő. Közhírré Tétetik Dorogon 200 június

Szabadiskola Nyergesen. A Kernstok Károly vezette1919-es nyergesújfaluui képzőművészeti szabadiskola (Szerk. Vehner Tiborral). Nyergesújfalu 2009)

A Kórház, a Szakorvosi Rendelőintézet és a Gyógyszertárak története Dorogon 1922-2012) Dorog, 2012
Szakirodalom

Wehner Tibor: A műgyűjtő önarcképe. Atelier 2000/5

Kovács Lajos: A gyűjtő önarcképe. Beszélgetés dr. Zsembery Dezső műgyűjtővel. Új Forrás 2000/5

Rafael Balázs: Ötvenedik évben megbecsülésben. Bányakórház. Az újjáépített intézményben köszöntötték a volt kórházigazgatót. 24 Óra 2007 szeptember 24.

Tóth Sándor: A Zsembery Gyűjtemény a Keresztány Múzeumban. Új Ember 2008

Wehner Tibor-Kovács Lajos (Szerk.): A Zsembery gyűjtemény. Dorog Város Önkormányzata 2008

Wehner Tibor: Könnyed vázlatok, komoly kompozíciók.

A Zsembery gyűjtemény grafikai kollekciójának dorogi kiállítása. Új Forrás 2008/8

Wehner Tibor: A Zsembery gyűjtemény kiállítása. Art Limes. 2009/3

Farkas Gábor: Műgyűjtők Magyarországon a 18. századtól a 21. századig.

Magyar Festészet. Keiselbach, 2012

Barlangi: Párbeszéd Dorogért. 24 Óra 2013. május 28.

Wehner Tibor: Tapló. Kíméletlen Művészet Napló 1996-2006. Enciklopédia Kiadó, 2013

Gömör Béla: 344. Köszönet a könyvajándékokért és a dedikációkért. GMR Füzetek, 2013

Dorogi lexikon. Második, javított kiadás (Szerk.: Solymár Judit – Kovács Lajos) Dorog Város Önkormányzata – Dorog Város Barátainak Egyesülete. Dorog, 2008

X