Dorogiak vagy Dorogról vagy Dorogon írták

dr. Tittmann János:  Dorog 1900-1920 : Történelmi sajtószemle

Kiadta Dorog Város Önkormányzata (2022). Könyvtárunkban elérhető, ára 5000,- Ft

dr. Tittmann János: Történelmi sajtószemle : A XXXIV. Eucharisztikus világkongresszus

Kiadta Dorog Város Önkormányzata (2021). Könyvtárunkban elérhető, ára 2500,- Ft

“Dr. Tittmann János dorogi polgármester, a Spori Print Vincze Kft dekoratív kiadványában kiegyensúlyozottan mutatja be az 1938-ban, a korábbi Eucharisztikus Világkongresszus idején különféle szellemi áramlatokat. Igazi “történelmi sajtószemle”, gazdag képanyagával tanulságos számunkra, amikor a “béke és a szeretet reményét”, üzenetét ismét egy nagy ünnepségen mutatja fel a világnak az Eucharisztikus Kongresszus. “

forrás: ekor-lap.hu

Érték, élmény, tisztelet

Négy könyv jelent meg szinte egyszerre, amely országos, megyei illetve dorogi kiadványként egyaránt helyi kulturális kincseinket gyarapítja.

A Szegedi Tudományegyetem JATE Press Kiadója adta ki négy vaskos kötetben Kovács Lajos dorogi írónak, pedagógusnak, szerkesztőnek, helytörténésznek válogatott műveit.

Könyvtárunkban a könyvek megvehetők és kölcsönözhetők, illetve a könyvek korlátozott példányban kaphatóak az Írók Boltjában is, és közvetlenül a JATEPress kiadónál.

Kovács Lajos: Van egy perced a támaszpontomra? : gyermekmesék és kamasztörténetek

Kovács Lajos: “Mi közük hozzám?” : Kritikák, töprengések, diagnózisok

Kovács Lajos: Hosszúra nőtt árnyékaink : versek és elbeszélések

JATEPress Kiadó (2020), ára kötetenként 4990,- Ft

Kovács Lajos emlékkönyv – szerkesztette Bombitz Attila és Dankó József

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2019), ára 2500,- Ft

Kovács Lajos: Dorogi iskolák : 100 éves tükrök fénytörtésében : a Petőfi Sándor Általános Iskola centenáriumi ünnepére

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2016), ára 2700,- Ft

A dorogi óvodai közösségek – szerkesztette: Szabó-Berghauer Zoltán

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2020), ára 2700,- Ft

Dorog védett építészeti alkotásai – szerkesztette Dankó Kristóf

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2020), ára 2200,- Ft

Gyógyszergyártók Dorogon : Pillanatképek 1967-2017

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2017), ára 1967,- Ft

Szabó-Berghauer Zoltán: Az Éjszakában mi hordozzunk a Fényt : Wir tragen ein Licht durch die Nacht

Another Print Kft kiadó (2019), ára 2500,- Ft

“Ez a kötet bányászokról, de nem csak bányászoknak szól. Egy letűnt korszak mementója. A drámai kisregény valós történeten alapul: az 1952-es szuhakállói bányaszerencsétlenség eseményein. A cselekmény fő váza korabeli és fennmaradt dokumentumok alapján lett rekonstruálva, sok-sok fikcióval színezve. …”

forrás: www.moly.hu

Szabó-Berghauer Zoltán: Emlékezés 70

Dorog Város Önkormányzata, Dorog Német Nemzetiségi Önkormányzat, Another Print Kft kiadó (2017), ára 2700,- Ft

Képekkel gazdagon illusztrált könyv, mely a dorogi németek, a svábok kitelepítésének (1947) 70. évfordulójának alkalmából született.

A kötet áttekintést ad a magyarországi németek történetéről, a svábság Dorogra településéről, a kitelepítések előzményeiről és a kitelepítések hatásairól, sok-sok interjú kíséretében.

Láng Beáta: “Ide-oda vándorolunk és nincs sehol hazánk már”

Kiadta Dorog Város Önkormányzata, Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat (2007), ára 2000,- Ft

A Dorogi füzetek sorozat kiadvány 12. kötetének átdolgozott, új kiadása.

Kolonics Péterné – Puchner Ferenc: A dorogi németek története: die Geschichte der doroger Deutschen

Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat  (2014), ára 1500,- Ft

A brosúra fő célja bemutatni a 16 éve fennálló kisebbségi önkormányzat mennyivel járult hozzá Dorog város életéhez, és milyen fontos erőfeszítései vannak az ifjúság és a jövő szempontjából. Tömör formában megfogalmazódik a konklúzió: „Ezt az örökséget tovább kell adnunk!”

Solymár Judit, Kovács Lajos: Dorogi lexikon 2008

Dorog Város Önkormányzata,  Dorog Város Barátainak Egyesülete (2008.), ára 1000,- Ft

Pál Dénes: 200 éves a bányászkodás a dorogi szénmedencében

Kiadta a Dorogi Szénbányák, ára 100,- Ft

Zsembery Dezső: A kórház, a szakorvosi rendelőintézet és a gyógyszertárak története Dorogon 1922-2012

Spori Print Vicze Nyomda Kft (2012), ára 3000,- Ft

A Dorogi füzetek sorozat kiadvány 19. kötetének átdolgozott, bővített, új kiadása.

Zsembery Dezső: Dorogi képzőművészek a Zsembery-gyűjteményben

Kiadta Dorog Város Önkormányzata (2016.), ára 1500,- Ft

Végh Éva: Rekviem 2015.

Kiadta a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, ára: 3000,- Ft

ArtLimes folyóirat 2014/1. sz.

Kovács Lajos – Molnár Villő: Jubiláló bányász muzsikusok és zenekarok Dorogon 1989-2014.

Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara (2014), ára 2000,- Ft

Lencsés Lajos: A zene és Dorog

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2015), ára 2500,- Ft

Szilas Zoltán: Találkoztam boldog zenészekkel

Szerzői magánkiadás (2009), ára: 2800,- Ft

A mű a fúvószene történetét dolgozza fel, ilyen formában a német és szlovák kisebbségi, nemzetiségi népcsoportokról szól; az előző évszázadok együttélési, szórakozási szokásairól, hagyományairól. A könyv megjelenésekor fotókiállítást rendeztek az írás során gyűjtött és feldolgozott, mintegy 200 fénykép válogatásából az érintett települések művelődési intézményeiben.

Dorogi sportpillanatok : 1914-2014 – felelős szerkesztő: Szekér Zoltán

Dorog Város Önkormányzata, Another Print Kft kiadó (2014), ára 2200,- Ft

Győr Béla, Szabó Gyula: Dorogi Olimpikonok 2001

Kiadta: Polgármesteri Hivatal, Dorog, (2001), ára: 300,- Ft

Győr Béla, Szabó Gyula: Dorogiak a világbajonokságokon

Szerzői magánkiadás (2004), ára: 1500,- Ft

Szabó Gyula: Hogy is volt? : a dorogi labdarúgás történetének elmúlt húsz éve

Szerzői magánkiadás (1997), ára 1000,- Ft

Hogy is volt?

Szabó Gyula futballrajongó, lokálpatrióta, aki egy olyan régi tradíciót szeretett volna visszaállítani, mely a dorogi labdarúgás minden mozzanatát, fontosabb eseményeit kiemelten, dokumentumszerűen rögzíti úgy, mint az elődeink tették 1977-ig.

A dorogi sport hírnevéről (Közhírré tétetik, 2001. október) – tartalom elérhető a kékkel kiemelt írásra  kattintva.

Pick József: A dorogi turistaság 50 éve

DSZV (1988), ára 500,- Ft

Bauer Norbert – Barna János: Dorog és Esztergom környékének növényvilága

Prospektus Nyomda (1999), ára 1000,- Ft

 Ez a kedves és egykor „divatos” műfaj, amely egy-egy tájegység növényvilágát írta le, egy időben mintha eltűnt volna. A múlt század közepétől száz éven át hivatásos és műkedvelő botanikusok – többnyire orvosok – „szedték rendbe” és közölték a lakóhelyüket magában foglaló vidék növényfajait. A háború után viszont a terepbotanika inkább cönológiai és ökológiai irányultságú lett, s a „szakmán belül” is voltak olyan vélemények, hogy a florisztika ideje lejárt. Az utolsó igazán nagy florista, BOROS Ádám eltávozásával úgy tetszett, hogy a magyar kistájak növénytakaróját bemutató munkák sorozata befejeződik. Szerencsére nem így történt. Manapság sorra jelennek meg a fiatal kutatók flóraművei – ebbe a sorozatba tartozik Bauer Norbert és Barna János könyve is. Különösen időszerűvé teszi e munkát, hogy a nagy előd, FEICHTÍNGER Sándor éppen száz éve adta közre Esztergom megye és környékének flórája című monográfiáját, amely ma is példamutató e műfajban.

forrás: Szakirodalmi figyelő

Hervai Ferenc: A homokvasút és a sátorkői Palatinus-tó létesítésének története

Szerzői magánkiadás, Press-G 96 Nyomda (2003), – elfogyott

Müller Nándor: Barangolások a Pilisben és a Visegrádi-hegységben : séták, kirándulások, bakancsos és körtúrák

Duplex Rota Nyomda (2016), ára 2500,- Ft

Séták, kirándulások, bakancsos és körtúrák a Pilis és a Visegrádi-hegység vadregényes tájain. A kötet segítségével a hegységet átszövő turistautakat ismerheti meg a kedves olvasó. Az érintett helyek nevezetességeit, műemlékeit, mondákat, hasznos információkat is… 

Forrás: lira.hu

Tazieff, Haouron: A Saint Martin barlang titka

Móra kiadó (2016)

Lieber Tamás, Szilvay Péter, Varga László: Barlang újratöltve: amit a Sátorkőpusztai-kristálybarlangról tudnod kell!

Kiadó: (2017), ára 1500,- Ft

Müller Nándor: Négy évszak a Pilisben és a Visegrádi-hegységben

Magánkiadás (2016), ára 3000,- Ft

Kövecses-Varga Etelka: Nagyanyáink kiskertéjből

Szerzői magánkiadás, Spori Print Vincze Kft kiadó (2016)

Életek És Sorsok Dr. Kövecses Varga Etelka 2013.03.25-én az RTVE műsorában

Kövecses-Varga Etelka: Szabó-Czimbalmos István naplója : a hagyományos szőlőművelésről, a repülősport és a művészet helytörténeti vonatkozásaival

Spori Print Vincze Kft kiadó (2020), ára 1450,- Ft

Krajcsir Piroska: Tükörcserepek

Kornétás kiadó, ára: 1000,- Ft

X