30 éve tartották az első megbékélés napját Dorogon

Három évtizeddel ezelőtt, 1993. május 9-én civil kezdeményezésnek köszönhetően[1], hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Dorogon a megbékélés napját. Ezt a napot a győzelem napjává nevezték ki korábban azzal a céllal, hogy a világháború győzteseit ünnepeljék. Dorogon azonban a háború katonai és polgári áldozatairól kívántak megemlékezni, hitvallásukként hangoztatták, hogy „nincs győztes és legyőzött, csak áldozat”.[2]

Az ünnepség során a Hősök terén felavatták a II. világháborús emlékművet, ezzel tisztelegve a város áldozatai előtt. A város vezetősége felidézte a „Dorogi hűségnyilatkozat” alkotóinak neveit: a nyilatkozatot 1944. június 15-én fogalmazták meg Máté-Meidlinger János tanító közreműködésével. A dokumentum Jaross Andor egykori belügyminiszter részére készült, huszonhét német származású dorogi lakos aláírását tartalmazza. Az aláírók a magyar identitásuk mellett kiállva kérik fiaik felmentését a Német Birodalmi Hadseregben teljesítendő, kötelező katonai szolgálat alól. A kérelmet sajnos elutasították, a nyilatkozók hűsége és állásfoglalása évekkel később látott napvilágot.[3]

1997-ben volt a dorogi német nemzetiségű lakosság kitelepítésének az 50. évfordulója. Az elköltöztetett polgárok közül nagy számban telepedtek le a németországi Wendlingenben, azonban a kapcsolattartás az itthon maradt családtagokkal, ismerősökkel megmaradt. Az 1997-es megbékélés napján az évforduló alkalmából testvérvárosi szerződést írt alá a két város, Dorog és Wendlingen am Neckar. A két város közti kapcsolat azóta is szoros, egyesület alakult, melynek tagjai találkozókon vesznek részt, közös kulturális és egyházi programokat szerveznek.

A megbékélés napját 15 éven keresztül minden évben megünnepelte a város a dorogi áldozatokra emlékezve. 2008-ban a kezdeményezés megújításának eredményeként döntött úgy a város vezetősége, hogy csatlakoznak a közös „Európa-nap – A párbeszéd napja”[4] elgondolásához.[5]

szerző: Gábor Kitti

Felhasznált irodalom:

[1] Az elgondolás Kovács Lajos, Pécsi L. Dániel és Szalai Ferenc nevéhez köthető.

[2] Cs. Nagy Lajos: Nincs győztes és legyőzött, csak áldozat. A kegyelet és kiengesztelődés napja Dorogon. In. 24 Óra (1993. május 10.) IV. évf. 107. sz. 3. old.

[3] Dr. Csiffáry Nándor: Dorog a II. világháborúban In.: Dorogi füzetek 5. 1994. 10. old

[4] Az Európa-nap az európai egységről és békéről megemlékező ünnepnap, melyet 1985 óta az Európa Tanács május 5-én, az Európai Unió május 9-én tart. Magyarországon az uniós csatlakozást követő évben, 2005-ben született törvény az Európa-nap ünneppé nyilvánításáról.

[5] MaZsu: Megbékélés napja /1993-2008/ In. Közhírré tétetik Dorogon, 2008. június 19. évf. 6. sz. 1. old.

X