Ómagyar Mária-siralom

100 éve fedezték fel, 40 éve került hazai közgyűjteménybe az Ómagyar Mária-siralom szövegét tartalmazó Leuveni Kódex

Az Ómagyar Mária-siralom az egyik legjelentősebb nyelvemlékünk. A 13. század utolsó harmadára datált költeményt az első fennmaradt magyar nyelvű versként tartja számon az irodalomkutatás. A mű Szűz Mária fájdalmát állítja középpontba, aki szemtanúja volt Krisztus szenvedéseinek és kereszthalálának. A kutatás szerint a vers szerzője több latin nyelvű verset, himnuszt felhasználva alkotta meg a siralom szövegét. [1]  Ma a szöveg tördelt, versszakokra és sorokra osztott formában olvasható, Pais Dezsőnek a régies kiejtés szerinti leírásában, illetve Mészöly Gedeon mai megfogalmazásában.[2]

Száz évvel ezelőtt, 1922 áprilisában egy müncheni antikváriumból került elő a latin nyelvű prédikációkat magába foglaló kódex. Még ebben az évben a leuveni egyetemi könyvtárban helyezték el Belgiumban. A könyvtár szakértői a kéziratok vizsgálatakor bukkantak rá a magyar nyelven íródott szövegekre[3], a felfedezésről tájékoztatták a hazai kutatókat. A II. világháború során a könyvtár szinte teljes állománya leégett, a kötet azonban páncélszekrénybe zárva, sértetlenül vészelte át a tűzvészt.[4] Évtizedekig tartó próbálkozások és konzultációk előzték meg a nyelvemlék Magyarországra kerülését, végül 1982. május 22-én delegáció kíséretében megérkezett Budapestre. Ünnepélyes keretek között történő átadására pont negyven éve, május 24-én került sor, a dokumentumot azóta az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őrzi.[5]

szerző: Gábor Kitti, helytörténeti munkatárs

Hivatkozások:

[1] http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/leuveni_kodex_%E2%80%93_omagyar_mariasiralom

[2] http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/028.htm

[3] A kódexben a Ómagyar-Mária siralom mellett még három glossza íródott magyar nyelven

(„magyar szövegek a 134v (Ómagyar Mária-siralom) és a 222r, 279r, 285v (glosszák) levélen”) http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/leuveni_kodex_%E2%80%93_omagyar_mariasiralom

[4] Vizkelety András: „Világ világa, virágnak virága” [Ómagyar Mária-siralom]. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986. 11-12.old.

[5] Az eseményt nagy sajtóvisszhang követte, az OSZK honlapján elérhető a korabeli cikkek bibliográfiája: http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/leuveni_kodex_hazaerkezese_%E2%80%93_1982

X