Közösségi szolgálat

Általános információk, jogszabályi háttér

Kedves diákok, tisztelt pedagógusok!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

  1. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
  2. § (4) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.”

Az előzetes egyeztetést követően könyvtárunkban is lehetőség van az 50 órás közösségi szolgálat elvégzésére.


 

A következő tevékenységek szervezésében, elvégzésében számítunk a diákok segítségére:

  • mobiltelefon használatában segítségnyújtás nyugdíjasok számára (szervezett időpontra)
  • gyermekkönyvtári játszóházakra előkészítés, játszóházak lebonyolításában segítségnapilapok, folyóiratok sorba rendezése
  • új könyvekbe, dokumentumokba bélyegzők, matricák elhelyezése a megfelelő helyekre
  • helyismereti anyagok (könyvek, cikkek) szkennelése
  • könyvtári rendezvényeken terem berendezése
  • tájékozódásban való segítség olvasóink számára
  • egyéb, saját kreatív olvasásnépszerűsítő ötletek megosztása, megvalósítása

Egyszerre legfeljebb két diákot tudunk foglalkoztatni, előzetes személyes egyeztetés mindenképpen szükséges.

X